THÁNG 5 SÔI ĐỘNG CÙNG MÁY HÀN VĨ PHONG

Tháng 5 thời tiết dần chuyển nóng,anh em thợ hàn vẫn say mê cùng ngọn lửa hàn,những anh em đại lý vẫn mải mê với thương trường khốc liệt.
Xin gửi tặng tất cả những anh em mà tôi yêu thương bài hát NGẪU HỨNG DOANH NHÂN của nhạc sĩ TRẦN TIẾN để giải trí những phút giải lao nghỉ ngơi.
NGẪU HỨNG DOANH NHÂN
Đời doanh nhân vốn thông minh,hai với hai không cho là bốn 
Đời doanh nhân vốn bền lòng,không với không không cho là không.
Đời doanh nhân vốn nhọc nhằn,đêm với đêm không cho là đêm
Bước phong sương muôn dặm trường,xa với xa không còn là xa. 
Đời doanh nhân thích độc hành,đi lối đi chưa ai từng đi.
Đời doanh nhân đánh cờ người ,chơi lối chơi chưa ai từng chơi.
Đời doanh nhân quý đồng tiền,chi với chi không hẳn là chi
Trót rong chơi không làm gì,thu với thu đi tù một khi. 
Đời doanh nhân lắm bạn bè,say với say chưa cho là say 
Nhiều khi quên mất đường về,ta với em không cho là hai.
Đời doanh nhân tính từng đồng không biếu không,không nhận cho không
Đã thương ai hay mềm lòng yêu với yêu tiêu điều bại vong.
Đời doanh nhân mấy gian nan mưa với mưa vẫn cho là nắng 
Đời doanh nhân biết mấy đoạn trường không bóng mây vẫn cho là mưa.
Đời doanh nhân biết phận mình danh với danh chưa hẳn là danh
Lá thu rơi khi về già ta với ta chưa hẳn là ta
Đời doanh nhân biết phận mình danh với danh chưa hẳn là danh 
Lá thu rơi khi về già ta với,ta chưa hẳn là ta